LİDERLİK EĞİTİM MODÜLLERİ

İlham Veren Liderlik™ eğitim serisi mevcut eğitim port folyonuza uyabilecek birbirinden bağımsız eğitim modülleridir. Ancak sonuçlarınızı en yüksek seviyeye çıkarmak isterseniz, eğitimleri  bütünleşik şekilde alabilir böylece katılımcıların gelişim öncesi ve sonrası durumlarını ölçebilirsiniz

ÖZ LİDERLİK

Öz liderlik, bunu sergileyebilmek için eğitim ile donanımlı hale gelmiş  insanlarda gelişebilir!

Hedef Kitle  
 • İlk seviye yöneticiler
 • Orta kademe yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
Davranış Değişimi  
 • ”Ben Kimim”i anlamak
 • Kendi motivasyonlarını anlamak ve ölçmek
 • Kendi yetkinliğini değerlendirme ve potansiyel gelişim alanlarını belirleme
 • Ne düşündüğünü açıkça söyleyebilme
 • Gelişim ve iyileşme için kendi sınırlarını zorlama
 • Kendilerine bağlı kişilere öz lider olmayı öğretme
SONUÇLAR  
 • Kendilerini yöneten çalışanlar
 • Mikro yönetim ihtiyacının azalması
 • İşini doğru yapmaya çalışan hesap verebilir çalışanlar
 • Gerçek liderlik için daha fazla zaman
 • Daha fazla verimlilik
 • İletişimde iyileşme
 • Daha az hata
Learn More

İLHAM VERME

Liderlik, optimum sonuç için, performans, güvenlik ve kalite  konusunda insanlara ilham vermekle ilgilidir!

HEDEF KİTLE  
 • İlk seviye yöneticiler
 • Orta kademe yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
Davranış Değişimi  
 • Yetkinliği değerlendirme ve inşa etme
 • Dengeli Liderlik Sergileme
 • Görünür ve bağlı lider olma
 • Hesap verebilirlik kültürü yaratma
 • Daha iyi sorular sorma
 • Her iki yönde de iletişim kurma
 • Güven kazanma
SONUÇLAR  
 • Hedeflerin yakalanması
 • Çalışan bağlılığında artış
 • Üretkenliğin artması
 • Personelin işte devamlılığının sağlanması
 • Hastalık ve idari izinlerin azalması
 • Kaynakların daha iyi kullanılması
 • İnsan kaynaklarının israfının azalması
 • Verimliliğin artması
Learn More

FONKSİYONEL TAKIM

Bir ekibe ancak ortak amaç ve vizyon doğrultusunda ilham verilirse uyumlu ve başarılı olabilir

HEDEF KİTLE  
 • İlk seviye yöneticiler
 • Orta kademe yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
Davranış Değişimi  
 • Takım ruhunun oluşturulması
 • Ortak takım amacının ve uygulamalarının oluşturulması
 • Takım kaynaklarının kullanımı
 • Takım gelişim sürecine liderlik etme
 • Grup dinamiklerini yönetme
 • İyi kararlar verme
 • Verimli toplantılar
 • Çatışmaları çözümleme
 • Hatalardan ders almayı öğrenme
SONUÇLAR  
 • Verimli, yüksek performanslı takımlar
 • İletişimin akışını destekleyen süreçler
 • Takım kaynaklarını kullanma
 • Daha üretken çalışma ortamı
 • Verimli toplantılar
 • Daha yüksek çalışan bağlılığı
Learn More

İKNA EDİCİ İLETİŞİM

Değişim sürecine dahil olan insanı anlamadan başarılı bir değişim süreci gerçekleştirmek imkansızdır

HEDEF KİTLE  
 • Orta kademe yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
Davranış Değişimi  
 • Değişime ve gelişime ilham vermek
 • Belirsizliği yönetme
 • Hedef grupları ve ihtiyaçlarını anlama
 • Güçlü değer önermesi yaratma
 • Etkinin herbir katmanında iletişim kurma
 • Dönüşüm elçileri inşa etme
 • İçerden öğrenen organizasyonu yaratma
SONUÇLAR  
 • Çalışanların içinde yaşadıkları değişen ortamı içselleştirmeleri ve kucaklamaları
 • İş gücünün kendi gelişimine bağlı olması
 • Öğrenilenlerin tüm kurumda yaygınlaştırılması
 • Daha dayanıklı bir kurum
 • Dönüşüm yapılan konularda başarının artması
Learn More

GELECEK RESMİ

Uzun vadeli hedeflere dair planlar ile yeni fikir, araç ve yöntemlerin bileşimi geleceği yaratma sanatıdır

HEDEF KİTLE  
 • Orta kademe yöneticiler
 • Üst düzey yöneticiler
Davranış Değişimi  
 • Yenilikçi stratejiler
 • Şirketi performans, güvenlik ve kalite ile paralel olarak geliştirme
 • Yeni bir stratejiyi uygulamaya koyarken gerçekçi ve finansal olarak sağlam planlar sunma
SONUÇLAR  
 • Süreç ve ürünlerin sürekli gelişimi
 • Stratejik düşünebilen yenilikçi bir zihniyet
 • Bütüncül ve yenilikçi çözümler yaratabilen liderler
Learn More
bg-footer-banner

YATIRIMIN GERİ DÖNÜŞÜ YÜKSEK EĞİTİMLER

Liderlik eğitiminin veriliş şeklinde fark yaratıyoruz. Günlük liderliğin ne anlama geldiğini bildiğimiz için, insanların iş yapış şeklini etkileyen eğitimler veriyoruz.

 Verdiğimiz eğitimi, katılımcıların gerçekliğiyle bağdaştırıyor ve günlük hayatta karşılaştıkları sorunları belirliyoruz. Onlara NE yapılmalı sorusunun cevabından ziyade NASIL yapılmalı sorusunun cevabını veriyoruz.

Quality improvements 40
Grievance reductions 90
Turnover reductions 50
Employee satisfaction improvements 80
Safety/compliance improvements 60

ÇALIŞANLARINIZ İŞİNİ DOĞRU YAPIYOR MU?

Yöneticileriniz, performans, güvenlik ve kalite gereksinimlerini karşılamak için çalışanlarınıza ilham verip onlara liderlik edebiliyor mu?

Güvenlik ve kalite açısından beklediğiniz sonucu alabiliyor musunuz?

Programlarımız, liderliği performans, güvenlik ve kalite yönetimiyle birleştirerek etkili, bütüncül ve uyumlu bir yaklaşım sağlar.

 

Eğitim Broşürünü İndirin

Bütünsel Yaklaşım

Performans, güvenlik ve kalite üç ayrı kişi tarafından değil, işini iyi yapmak için ilham almış ve motive herbir çalışan tarafından gerçekleştirilir

ROI'ı Güvence Altına Alma

Yapılan yatırımın getirisini deneyimlemek kritik bir konudur. Biz ROI'ı (Yatırımın Geri Dönüşünü) garantilemek için programlarımıza katılımcıların yöneticilerini de dahil ediyoruz

Motivasyon Bazlı

Herkes hedefe ulaşabilir, yeter ki motive olsun. Motivasyonu  derinlemesine anlamak, birçok şeyi ortaya çıkaracaktır

Takip Süreci

E-Learning platformu, katılımcının yöneticisini de işe dahil eden  eğitim öncesi ve eğitim sonrası modüller içermektedir

Modern Eğitim Araçları

Eğitim sırasındaki faaliyetler, alıştırmalardan, canlandırmalara, vaka çalışmalarından, oyunlara, videodan, teknolojiye kadar çeşitli araçları içermektedir

Etkileşimli Oturumlar

Katılımcıların eğitime ve faaliyetlere katılımı başarının anahtarıdır. Tecrübeye dayanan bu çalıştay, katılımcıların kalıcı olarak etkin beceriler inşa etmelerine imkan tanır

Modüler Program

Liderlik Eğitimi serisindeki tüm eğitimler,istenirse mevcuttaki eğitim portföyünüze uyacak şekilde tek başına alınabilir

İlave Gelişimler

360 derece araçları ve Reiss Motivasyon Analizi kullanılarak, herbir katılımcı için sürece koçluk hizmeti de dahil edilebilir
bg-footer-banner

Eğitim İhtiyacınızı Belirlemek İçin Formu İletin Sizi Arayalım