Bağlılık Yaratan Lider Raporunuz, ana paydaşlarınızın sizin bağlılık yeteneklerinizi nasıl algıladıkları konusunda geri bildirim toplar.

Bu geri bildirim, eylem planlama için bir başlangıç noktası niteliğindedir ve özellikle gelişim, performans değerlendirme ve  bağlılık yaratacak bir ortam oluşturmaya yönelik hedefler koymak noktasında faydalıdır.

BAĞLILIK YARATAN BİR LİDER MİSİNİZ?

BAĞLILIK YARATMAK İÇİN TEMEL LİDERLİK YETKİNLİKLERİ;

m_60

ANLAM: . Yaptığınız iş çalışmanın ötesinde bir anlam taşır. Liderler, stratejik bakış açısını ekibi ile paylaşıp, bireylerin kendileri için önemli olan şeylerle şirket stratejisi arasındaki bağlantıyı kurmasını sağlayarak,  işlerinde anlam bulmalarına yardımcı olurlar.

a_60

OTONOMİ: İşinizi ve çalışma ortamınızı en iyi performanı göstermenizi sağlayacak şekilde düzenleyebilme gücü.Yöneticiler ekiplerindeki otonomi oranını, yetkilendirme ve güçlendirme yaparak doğrudan etkilerler.

g_60

GELİŞME: Kişisel ve profesyonel anlamda ilerlemeyi sağlayacak şekilde kendi sınırlarını zorlamak ve mücadele vermek. Yöneticiler, çalışanlarının, iyi bir gelecek için tecrübe kazanma arzuları ile mevcut işlerinin performans gerekliliklerini dengeli şekilde yöneterek gelişmelerine yardım ederler.

i_60

ETKİ: Yaptığınız işin olumlu ve emeğinize değen sonuçlarını görmek. Liderler net bir yön çizdikten sonra, çalışanların kayda değer katkılarının farkına vararak, onları ödüllendirerek ve ilerlemeleri hakkında geri bildirimde bulunarak,  yaptıkları işin etkisini  görmelerine yardım ederler.

c_60

AİDİYET: Kendinizden daha büyük bir varlığa ait olma duygusu. Liderler kişisel ilişkiler geliştirerek, takım çalışmasını ve işbirliğini destekleyerek ve kurum kültürünü takımında yayarak aidiyete katkıda bulunurlar.

Broşürü İndir
magic-baglilik-yaratmak-icin-temel-liderlik-yetkinlikleri
ÖLÇÜLEN DAVRANIŞLAR GÖZLEMLENEBİLİR VE ÖĞRENİLEBİLİR OLMALIDIR.

Bağlılık Yaratan Lider Değerlendirmesi Aşağıda Belirtilen Noktaları  Ölçer:

computer

Anlam

1. Değerlerin Uyumu
2. Diğerlerine İlham Vermek
3. Stratejik Bakış Açısı
4. Vizyon* Yaratmak
computer

Otonomi

1. Yetkilendirme
2. Hesap Verebilirlik
3. Güçlendirme
4. Otonomi Yapısı Oluşturma*
computer

Gelişme

1. Performansı Geliştirme
2. Gelişime Yatırım Yapma
3. Hırsı Kontrol Altına Alma
4. Yetenek Yönetimi*
computer

Etki

1. Katkıya Verilen Değer
2. Müşteri Odaklılık
3. Katkıyı Kişilerle İlişkilendirme
4. Hedefleri Yaymak*
computer

Aidiyet

1. Kültürü Besleme
2. İlişkiler İnşa Etmek
3. Takım Çalışması & İşbirliği
4. Önemseme*
computer

Temel Yetkinlikler

1. İletişim
2. Güven
3. Stresle Mücadele
4. Kişisel Bağlılık*
mockup_180_engaged_leader_zeminli-2
BAĞLILIK YARATAN LİDER® DEĞERLENDİRME ANKETİ .

Raporunuzu Yorumlama:

num-one

Demografik Özet

Bağlılık Yaratan Lider® Raporu’nun Demografik Özet bölümü, katılımcıyı değerlendirmek üzere kimlerin davet edildiğini ve her bir değerlendirici grupta kaç kişinin ankete katıldığını belirtir.

number-two

Yetkinlik Özeti

Yetkinlik Özeti bölümü MAGIC bağlılık modelinin her bir anahtar kelimesine yönelik genel bir bakış açısı sağlar. Bu özet, bir yöneticinin bağlılık sağlayacak faktörleriyle ilgili yetenekleri hakkında genel bir izlenim sağlar. Böylece, güçlü ve potansiyel olarak gelişime açık alanların anlaşılması sağlanır.

number-three

Odak Alanı

Raporun Odak Alanı yetkinlik düzeyinde güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlara hızlı bir bakış sağlar. Bu bölüm, yetkinlik değerlendirmesinde kişinin aldığı en yüksek ve en düşük 5 skoru sıralar. 

number-four

İçerik Bölümü

Raporun içerik kısmında, MAGIC Bağlılık Modelinin anahtar kelimelerinden her biriyle alakalı yetkinlikler yer alır. Bu yetkinlikler, her bir değerlendirme grubu seviyesinde skorları gösterir.

 

KENDİNİZİ KUCAKLAMAK.

Sonuçlar Hakkında Bilgilendirme:

Katılımcı, Bağlılık Yaratan Lider Raporunun sonuçlarını katılımcı kıdemli bir Success Programme danışmanından bire bir geri bildirimler alarak, gelişim planları konusunda kişisel danışmanlık alır. Bu oturum, katılımcının geri bildirimi içselleştirmesine ve gelişim sürecine başlamasına yardımcı olur. Toplantı genelde 1.5 saat sürer. Buluşma veya video konferans görüşmesi şeklinde yürütülebilir. Bu oturumlarda katılımcı;

  • Geri bildirimleri ve olası yorumları anlar.
  • Takımının bağlılığı konusundaki kişisel etkisine yönelik bakış açısı ve öz farkındalık kazanır.
  • “Asla konuşulamayan” konu ve kaygıları su üstüne çıkarır ve onlar hakkında konuşmaya başlar.
  • Onu yoldan çıkaran şeylerin yanı sıra, güçlü yanlarına, doğal yeteneklerine ve becerilerine odaklanır.
  • İlk gelişim planını hazırlar.
Broşürü İndir
180-derece-lider-baglilik-anket-sonuclari-hakkinda-bilgilendirme
BAĞLILIK YARATAN LİDER.

Yetkinlik Gelişimi:

Success Programme çalışan bağlılığı danışmanı, yöneticiyle ek olarak 2 kez daha çalışma yapar. Bu 30 dakikalık görüşmeler, sonuçların ilk yorumunu takiben 30 ila 60 gün arasında yapılır.

  • Gelişim programının takibi.
  • Bağlılık yetkinliği gelişimiyle ilgili sorunların ve kaygıların tartışılması.
  • Sürecin takibi ve gelişim planını revize etme.
Anket Hakkında Bilgi Al
baglilik-yaratan-liderlerin-yetkinlik-gelisimi
bg-footer-banner

İhtiyaç Analizi İçin İletişime Geçin